Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng chiếm tỉ trọng phát triển lớn. Đây cũng là hai vùng có chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng cao nhất theo giá hiện hành. VITAL sẽ tổng hợp cho bạn số liệu chính xác và mức độ tăng trưởng của Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng.

Vùng có chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng cao nhất theo giá hiện hành
Regions with the highest monthly average living expenditure per capita at current prices
Năm 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Đông Nam Bộ 1640 2036 2282 2846 3149 3719
Tăng trưởng của ĐNB 24.1% 12.1% 24.7% 10.6% 18.1%
Đồng bằng sông Hồng 1343 1764 2082 2364 2812 3081
Tăng trưởng của ĐBSH 31.3% 18.0% 13.5% 19.0% 9.6%

Theo số liệu từ 2010-2018, Đông Nam Bộ tính chung là vùng có chi tiêu đời sống bình quân người một tháng gấp 1,2 lần so với đồng bằng sông Hồng. Mức độ tăng trưởng tại đây khá ổn định. Đặc biệt, năm 2016 có mức độ tăng trường lớn 24,7% cao gấp 1,8 lần so với đồng bằng sông Hồng ( 13,5% ). Tăng trưởng tại Đông Nam Bộ khá đồng đều duy chỉ vào năm 2014, chỉ số giảm tối đa 12.1% giảm nhiều so với mức độ tăng trưởng 2012 và 2016. Đồng thời thấp hơn so với đồng bằng sông Hồng.

Đồng bằng sông Hồng là vùng có chi tiêu đời sống bình quân người một tháng ổn định tăng dần. Tuy nhiên mức độ tăng trưởng giảm dần đều và thấp so với Đông Nam Bộ. Vào năm 2012, số liệu cho thấy mức độ tăng trưởng cao nhất 31,3%, gấp 1,7 lần và 2,3 lần vào 2014 và 2016. Cùng năm 2012, đồng bằng sông Hồng tăng trưởng gấp 1,2 lần so với Đông Nam Bộ. Trong năm 2016, Đông Nam Bộ có mức tăng trưởng lớn gấp 1,8 so với đồng bằng sông Hồng.

Cả hai vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông hồng đều có mức chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng tăng. Tuy nhiên, số liệu cho thấy tăng trưởng tại Đông Nam Bộ tăng dần giữ mức ổn định, còn với đồng bằng sông Hồng giảm dần.
Chọn Trade Analytics để nghiên cứu thị trường đặc biệt, với công nghệ thực hiện khảo sát thị trường online và offline tinh vi, hiện đại; qua đó giúp bạn thấu hiểu người tiêu dùng với một mức chi phí có thể chấp nhận nhất. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp dữ liệu định tính và định lượng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu người dùng của chúng tôi một cách nhanh chóng.
VITAL – Vietnam Index for Trade Analytics by Locations là đơn vị hàng đầu Việt Nam phân tích dữ liệu theo địa điểm ở toàn bộ các cấp độ hành chính (tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã).