PHẦN 2: CÁC KỊCH BẢN VÀ CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

Nhu cầu cấp thiết: bảo vệ sinh mạng và sinh kế.

1. Các kịch bản hậu quả kinh tế từ COVID-19.

# Dựa trên (1) phạm vi lây nhiễm của virus, các phản ứng y tế công cộng và (2) phản ứng dây chuyền, phản ứng chính sách kinh tế, có 9 kịch bản được đưa ra; trong đó 3 kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất là A1 (31%), A3 (16%) và B1 (15%).

9 kịch bản hậu quả kinh tế của COVID-19

# Kịch bản A3: Kiểm soát được virus, kinh tế tăng trưởng trở lại. Virus tiếp tục lây lan ở Trung Đông, châu Âu và Mỹ tới giữa quý 2, sau đó tính thời vụ của virus kết hợp với phản ứng y tế cộng đồng mạnh mẽ hơn sẽ khiến số ca lây nhiễm giảm dần.

Kịch bản A3: Kiểm soát được virus, kinh tế tăng trưởng trở lại

# Kịch bản A1: Virus tái bùng phát, kinh tế phục hồi chậm. Virus lây lan trên toàn cầu, không suy yếu theo mùa. Hệ thống y tế trở nên quá tải ở nhiều nước, đặc biệt là nhóm nước kém phát triển nhất, ảnh hưởng tới kinh tế và con người trên diện rộng.

Kịch bản A1: Virus tái bùng phát, kinh tế phục hồi chậm

2. Những vấn đề lãnh đạo doanh nghiệp cần quan tâm trong thời gian tới

# Có ba vấn đề chính mà các nhà lãnh đạo quan tâm tới:

(1) Độ sâu của sự gián đoạn: Lượng cầu suy giảm bao nhiêu?

(2) Độ dài của sự gián đoạn: Thời kì này kéo dài bao lâu?

(3) Hình dạng phục hồi: Sự phục hồi sẽ diễn ra với hình dạng nào?

# Để giải đáp ba câu hỏi này, có thể tham khảo đặc điểm dịch tễ và kinh tế trong khu vực.