PHẦN 1: TÌNH HÌNH HIỆN TẠI (THÁNG 5/2020)

1. Virus lây lan khắp thế giới cho dù có nhiều nỗ lực ngăn chặn

2. Số lượng ca nhiễm và tử vong có thể chỉ là một phần nhỏ của thực tế

# Xét nghiệm dựa trên mẫu cho thấy các số liệu chính thức được công bố chỉ là một phần nhỏ

 

# Số lượng ca tử vong tăng thêm trên thực tế lớn hơn số ca tử vong do COVID – 19 và có khả năng bao gồm các ca tử vong do COVID – 19 nhưng không được ghi nhận và số ca tử vong gia tăng không phải do COVID – 19

# Trong khi một số khảo sát xét nghiệm gặp phải những thách thức về phương pháp luận và độ chính xác, có nhiều người có biểu hiện nhiễm COVID – 19 hơn so với con số thống kê chính thức.

Điều đó có nghĩa rằng có thể tỷ lệ tử vong là thấp hơn ước đoán ban đầu.

Tuy nhiên, hầu hết các nước trên thế giới vẫn còn một khoảng cách rất xa mới có thể đạt được ngưỡng miễn dịch cộng đồng.