Theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Canada đã đồng ý  mức hạn ngạch thuế quan cho sữa với khối lượng ban đầu là 8.333 tấn trong năm đầu tiên triển khai, nhanh chóng đạt mức 50.000 tấn trong năm thứ sáu thực hiện, và sau đó tăng dần lên 56.905 tấn mỗi năm cho đến năm thứ 19 và duy trì ở mức 56 905 tấn mỗi năm sau đó. 85% mức hạn ngạch này phải được phân bổ cho nhập khẩu sữa số lượng lớn (không dành cho bán lẻ) để được chế biến thành các sản phẩm sữa, tức là phải được sử dụng làm nguyên liệu cho của các công đoạn sản xuất tiếp theo.

Là một phần của CPTPP, Canada cũng chấp nhận hạn ngạch thuế quan đối với kem sữa 6% chất béo (hàm lượng chất béo tối thiểu 6%) với khối lượng ban đầu là 500 tấn trong năm đầu tiên triển khai, sẽ tăng dần lên đến 734 tấn trong năm thứ 14, sau đó khối lượng sẽ không đổi ở mức 734 tấn mỗi năm. Đây là cánh cửa lớn mở ra đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam. Các nhà xuất khẩu cần nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu và thói quen sử dụng để chinh phục thị trường vốn khó tính và rất nhiều yêu cầu ngặt nghèo này.