Nông thôn và thành thị có môi trường sống và nhu cầu dân cư khác biệt. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành. Để tìm hiểu rõ hơn về thông tin này, VITAL sẽ cùng bạn đồng hành và kiểm chứng.

Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành theo thành thị và nông thôn
Monthly average living expenditure per capita at current prices by residence
Năm 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Thành thị 1726 2161 2461 2886 3285 3566
Tăng trưởng thành thị 25.2% 13.9% 17.3% 13.8% 8.6%
Nông thôn 891 1226 1444 1609 1908 2228
Tăng trưởng nông thôn 37.6% 17.8% 11.4% 18.6% 16.8%

Tại năm 2010, tính chung thành thị chi cho đời sống bình quân đầu người một tháng là 1.726.000 đồng. Tại nông thôn là 891.000 đồng.
Do thu nhập ngày càng tăng cao từ 2010 – 2016 mức tăng trưởng vượt tại thành thị lần lượt: 1.726.000đ, 2.161.000đ, 2.461.000đ, 2.886.000đ, 3.285.000đ, 3.566.000đ. Mức độ tăng trưởng thành thị rõ rệt nhất vào năm 2012 với con số là 25.2%. Các năm 2014-2016, mức độ tăng trưởng chậm và giảm xuống.
Tại nông thôn, chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng tăng mạnh.Tuy nhiên, biểu thị tăng trưởng nông thông giảm. Nổi bật vào 2012, mức độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất lên tới 37.6%. Vào những năm 2014 và 2016 số liệu giảm dần: 17.8% và 11.4% giảm gấp 3 lần so với 2012.
Cả thành thị và nông thôn đều có mức chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng tăng. Tuy nhiên, số liệu cho thấy tăng trưởng tại thành thị có xu hướng giảm dần.

Chọn Trade Analytics để nghiên cứu thị trường đặc biệt, với công nghệ thực hiện khảo sát thị trường online và offline tinh vi, hiện đại; qua đó giúp bạn thấu hiểu người tiêu dùng với một mức chi phí có thể chấp nhận nhất. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp dữ liệu định tính và định lượng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu người dùng của chúng tôi một cách nhanh chóng.
VITAL – Vietnam Index for Trade Analytics by Locations là đơn vị hàng đầu Việt Nam phân tích dữ liệu theo địa điểm ở toàn bộ các cấp độ hành chính (tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã).