Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,23 triệu đồng, trong khi đó tiêu hết 2,89 triệu đồng.
Khảo sát này được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc. Tuy nhiên, mức chi tiêu trên có sự khác biệt giữa 5 nhóm thu nhập khác : Nhóm 1 – Nghèo, Nhóm 2 – Cận nghèo, Nhóm 3 – Trung bình, Nhóm 4 – Khá, Nhóm 5 – Giàu và trong các nhóm thu nhập trên cũng có sự khác biệt giữa giới tính chủ hộ gia đình. Cùng Vital tìm hiểu về mức chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng năm 2020 theo giá hiện thành phân theo 5 nhóm thu nhập và theo giới tính chủ hộ phía dưới bài viết.

Nhóm Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5
Nam 1369 2077 2571 3206 4623
Nữ 1351 2066 2682 3341 5240

Như số liệu trong bảng trên ta có thể đánh giá nhóm chủ hộ giới tính nam có mức chi tiêu giữa các nhóm có sự chênh lệch từ 1,24 lần (nhóm 3/ nhóm 2) – 3,38 lần (nhóm 5/ nhóm 1). Nhóm chủ hộ giới tính nữ mức chi tiêu giữa các nhóm có sự chênh lệch từ 1,25 lần (nhóm 4/ nhóm 3) – 3,89 lần (nhóm 5/ nhóm 1).

Ngoài ra, sự chênh lệch mức chi tiêu trong một nhóm thu nhập của chủ hộ giới tính nam và chủ hộ giới tính nữ có sự khác biệt từ : Chi tiêu của Nhóm 1 (nhóm nghèo) của chủ hộ giới tính nam bằng 1.01 lần Nhóm 1 (nhóm nghèo) của chủ hộ giới tính nữ, trong khi đó chi tiêu của Nhóm 5 (nhóm giàu) của chủ hộ giới tính nam chỉ bằng 0.88 lần Nhóm 5 (nhóm giàu) của chủ hộ giới tính nữ

Năm 2020 tình hình kinh tế – xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gặp không ít khó khăn, thách thức do vừa phải chống dịch vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù thu nhập của dân cư có giảm so với năm 2019 nhưng mức sống người dân vẫn được đảm. Tuy nhiên, mức sống vẫn có sự cách biệt giữa giữa nhóm cư dân và nhóm thu nhập khác nhau. Đây là vấn đề đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải tiếp tục quan tâm giải quyết.

Chọn Trade Analytics để nghiên cứu thị trường đặc biệt, với công nghệ thực hiện khảo sát thị trường online và offline tinh vi, hiện đại; qua đó giúp bạn thấu hiểu người tiêu dùng với một mức chi phí có thể chấp nhận nhất. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp dữ liệu định tính và định lượng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu người dùng của chúng tôi một cách nhanh chóng.

VITAL – Vietnam Index for Trade Analytics by Locations là đơn vị hàng đầu Việt Nam phân tích dữ liệu theo địa điểm ở toàn bộ các cấp độ hành chính (tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã).