Top 10 Largest Wards of Ha Noi – 10 Phường có diện tích lớn nhất Hà Nội – 2021

STT Tên Phường Quận/Thị xã Diện tích (km2)
1 Phường Trung Sơn Trầm Thị xã Sơn Tây 10.90
2 Phường Ngọc Thụy Quận Long Biên 8.77
3 Phường Trung Hưng Thị xã Sơn Tây 7.95
4 Phường Long Biên Quận Long Biên 7.88
5 Phường Yên Nghĩa Quận Hà Đông 7.67
6 Phường Yên Sở Quận Hoàng Mai 7.44
7 Phường Phú Lương Quận Hà Đông 6.86
8 Phường Phú Thượng Quận Tây Hồ 6.53
9 Phường Đồng Mai Quận Hà Đông 6.45
10 Phường Liên Mạc Quận Bắc Từ Liêm 6.39

 

By VITAL – Vietnam Index for Trade Analytics by Locations (c) 2021