Trade Analytics
LÀM GÌ

Trade Analytics là công ty nghiên cứu với nền tảng công nghệ và kiến thức chuyên sâu đa ngành mang đến cho các doanh nghiệp, nhà phân tích và người ra quyết định kinh doanh những số liệu và báo cáo toàn diện, chuyên sâu dựa trên ...

10 triệu+ loại dữ liệu thống kê

về dự báo thị trường, thị phần, sản lượng, xuất – nhập khẩu, doanh nghiệp chính, tiêu dùng, chuỗi giá trị, ...

400+ ngành và phân ngành

Các báo cáo cập nhật cung cấp hiểu biết toàn diện về hoạt động của 400+ ngành và phân ngành

1.200+ nguồn thông tin đáng tin cậy

từ các cơ quan chính phủ, đại diện thương mại, tổ chức quốc tế, hãng cung cấp số liệu, hiệp hội ngành nghề,...

Big Data Hệ thống xử lý Dữ liệu lớn

Do Trade Analytics nghiên cứu, phát triển dựa trên những thành quả công nghệ mới nhất.

TẠI SAO NÊN CHỌN
Trade Analytics

  • Cơ sở dữ liệu lớn
  • Đội ngũ có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực nghiên cứu, có kinh nghiệm tư vấn cho nhiều cơ quan, ngành và doanh nghiệp lớn
  • Báo cáo súc tích, trực quan, thời gian cung cấp nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng khách hàng, phục vụ cho việc ra quyết định của lãnh đạo cấp chiến lược của doanh nghiệp

Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu, thông tin của Trade Analytics:
Dữ liệu được thu thập có giá trị thông qua 3 khía cạnh cốt lõi: định nghĩa rõ ràng, thông tin được đặt trong bối cảnh và hiển thị trực quan. Quá trình làm việc hàng ngày với số liệu và thống kê giúp chúng tôi có được góc nhìn rõ ràng để kết hợp các yếu tố trên nhằm đảm bảo các thông tin cung cấp có ý nghĩa nhất đối với khách hàng, đặc biệt là ban quản trị cấp cao của doanh nghiệp.

Các chuyên gia của Trade Analytics thu thập và cập nhật số liệu thị trường liên quan từ các nguồn thông tin chính thức và cơ sở dữ liệu độc lập. Tiếp theo, thông tin được kiểm chứng, xác minh nguồn tin và tham vấn với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cũng như chuyên gia trong và ngoài nước, song song với việc đo lường các chỉ số hoạt động từ những doanh nghiệp chủ chốt trên thị trường.

Trade Analytics dành nhiều thời gian, tâm huyết và đầu tư nghiên cứu để tổng hợp một khối lượng lớn dữ liệu, số liệu thị trường nhằm cung cấp góc nhìn rõ ràng và nhất quán về từng thị trường cụ thể. Các báo cáo được thể hiện bằng những công cụ BI hiện đại nhất.