Phân Tích Khả Năng Hoạt Động Hiệu Quả Của Cửa Hàng Bán Lẻ - Điểm Cung Cấp Dịch Vụ

Trade Analytics sử dụng dữ liệu thời gian thực của hệ thống bản đồ Google Maps, kết hợp với bộ cơ sở dữ liệu được thu thập và kiểm nghiệm thực tế về các địa điểm kinh doanh, bán lẻ các ngành hàng, dịch vụ để cung cấp cho khách hàng:

Số liệu về quy mô, cơ cấu dân cư, diện tích ở các cấp độ hành chính (tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã).

Danh sách và địa chỉ các địa điểm bán lẻ hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong ngành.

So sánh và đánh giá tương quan với các khu vực hành chính lân cận, đồng cấp và ở cấp vùng.

Báo cáo phân tích về các yếu tố đánh giá hiệu quả của địa điểm (đặc trưng của khu vực, lưu lượng giao thông, nhóm khách hàng tiềm năng, thị trường bất động sản cho thuê địa điểm, tình hình cạnh tranh…) giúp khách hàng xem xét, quyết định việc mở địa điểm bán lẻ, cung cấp dịch vụ mới.

Xem Demo