Dữ Liệu Doanh Nghiệp Và Sản Phẩm Quốc Tế

Trade Analytics cung cấp thông tin của doanh nghiệp tại trên 100 quốc gia, giúp doanh nghiệp tìm hiểu và lựa chọn đối tác thương mại trên toàn thế giới.

NỘI DUNG

• Tổng quan về doanh nghiệp

Các chỉ số chủ yếu về doanh nghiệp và thị trường hoạt động

• Phân tích SWOT

Các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp đang đối diện

• Chiến lược tăng trưởng

Cung cấp tổng quan về các mục tiêu và kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp Kết quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp – Phân tích kết quả hoạt động của doanh nghiệp theo các phân khúc thị trường và so sánh với các đối thủ cạnh tranh về những chỉ số quan trọng (doanh thu, lợi nhuận, thị phần…)

• Kết quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Phân tích kết quả hoạt động của doanh nghiệp theo các phân khúc thị trường và so sánh với các đối thủ cạnh tranh về những chỉ số quan trọng (doanh thu, lợi nhuận, thị phần…)

• Các diễn biến đáng chú ý về doanh nghiệp

Trình bày các sự kiện và hoạt động nổi bật của doanh nghiệp trong thời gian gần đây

• Thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp

Các sản phẩm và dịch vụ chính mà doanh nghiệp đang cung cấp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm