Dữ Liệu Doanh Nghiệp Và Sản Phẩm Quốc Tế

Trade Analytics cung cấp hồ sơ chi tiết của doanh nghiệp tại trên 100 quốc gia, giúp doanh nghiệp tìm hiểu và lựa chọn đối tác thương mại trên toàn thế giới.

NỘI DUNG

• Tổng quan về doanh nghiệp

Các chỉ số chủ yếu về doanh nghiệp và thị trường hoạt động

• Phân tích SWOT

Các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp đang đối diện

• Chiến lược tăng trưởng

Cung cấp tổng quan về các mục tiêu và kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp Kết quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp – Phân tích kết quả hoạt động của doanh nghiệp theo các phân khúc thị trường và so sánh với các đối thủ cạnh tranh về những chỉ số quan trọng (doanh thu, lợi nhuận, thị phần…)

• Kết quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Phân tích kết quả hoạt động của doanh nghiệp theo các phân khúc thị trường và so sánh với các đối thủ cạnh tranh về những chỉ số quan trọng (doanh thu, lợi nhuận, thị phần…)

• Các diễn biến đáng chú ý về doanh nghiệp

Trình bày các sự kiện và hoạt động nổi bật của doanh nghiệp trong thời gian gần đây

• Thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp

Các sản phẩm và dịch vụ chính mà doanh nghiệp đang cung cấp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

  • Cung cấp thông tin cụ thể và phân tích chi tiết chiến lược, kết quả kinh doanh của Công ty.
  • Xác định phương thức vận hành, các sản phẩm chủ chốt và dịch vụ của công ty, hỗ trợ xác định khách hàng và nhà cung cấp tiềm năng.
  • Giúp khách hàng có góc nhìn khách quan về cấu trúc kinh doanh và chiến lược của đối thủ cạnh tranh.
  • Đánh giá các mục tiêu đầu tư và mua lại được kỳ vọng.