Báo cáo tiếp cận thị trường nước ngoài

Trade Analytics cung cấp báo cáo với các số liệu trọng yếu về tình hình xuất khẩu, nhu cầu hàng hóa quốc tế, các thị trường thay thế và vai trò của đối thủ cạnh tranh từ khía cạnh sản phẩm và quốc gia.

Phân tích các thị trường xuất khẩu

Báo cáo về hồ sơ và số liệu cảu thị trường xuất khẩu đối với từng loại hàng hóa cụ thể; đánh giá giá trị quy mô và thị phần xuất khẩu của từng nước.

Phân tích các thị trường ưu tiên

Đánh giá về các thị trường nhập khẩu chủ yếu, tình hình cung - cầu cập nhật trong 5 nămvừa qua.

Phân tích các đối thủ cạnh tranh

về dự báo thị trường, thị phần, sản lượng, xuất – nhập khẩu, doanh nghiệp chính, tiêu dùng, chuỗi giá trị, ...

Phân tích đặc điểm, xu hướng và tính thời vụ của từng thị trường

Phân tích các hiệp định thương mại song phương với quốc gia đối tác thương mại

Đánh giá cơ hội xuất khẩu sản phẩm vào một thị trường cụ thể thông qua việc khai thác hiệp định thương mại song phương, cầu nhập khẩu của nước đối tác và khả năng xuất khẩu .

Dữ liệu về thuế quan áp dụng, bao gồm hạn ngạch thuế quan

Các thị trường chính

Với mạng lưới hợp tác với các chuyên gia quốc tế và đại diện thương mại của Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới, cùng vói hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về thương mại quốc tế, Trade Analytics có thể đưa đến cho doanh nghiệp có định hướng xuất khẩu những nghiên cứu về các thị trường quan trọng đối với các ngành hàng.

Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada, Mexico)

27 nước liên minh châu âu và Vương quốc Anh

Liên bang Nga

Trung Quốc

Ấn Độ

Nhật Bản, Hàn Quốc

Asian

Úc - New Zealand

Các báo cáo thị trường nước ngoài do Trade Analytics cung cấp
Chiếm 90% GDP toàn cầu
Và > 95% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt nam