Báo cáo tiếp cận thị trường nước ngoài

Các biện pháp phi thuế quan (NTM) là các quy định để hàng hóa có thể được nhập khẩu và bán lại tại thị trường nước ngoài, bao gồm các quy định về chất lượng sản phẩm, quy cách đóng gói, tiêu chuẩn an toàn, thuế nội địa,... Trade Analytics cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về các quy định của các nước đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, nội dung văn bản pháp lý, cơ quan thực thi sở tại nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá và cản thiện sản phẩm để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khi xuất khẩu

Vệ sinh dịch tễ

Rào cản kỹ thuật

Biện pháp kỹ thuật khác

Kiểm soát giá

Kiểm soát chất lượng

Biện pháp tương tự thuế quan

Biện pháp tài chính

Biện pháp chống cạnh tranh

Biện pháp liên quan đến xuất khẩu

Biện pháp về đầu tư

Hạn chế phân phối

Hạn chế dịch vụ sau bán hàng

Trợ cấp

Hạn chế mua sắm của chính phủ

Biện pháp sở hữu trí tuệ

Quy tắc xuất xứ